Jolien Naeyaert

Jolien Naeyaert (°1989) is architect en beeldend kunstenaar. Sinds eind 2015 is ze aan het werk bij Robbrecht en Daem architecten in Gent. Binnen haar artistieke praktijk gaat ze vastberaden op zoek naar alternatieve manieren om ruimtes te exploreren en te representeren. Gefascineerd door de wijze waarop we plekken ervaren en begrijpen, onderzoekt ze nieuwe methodieken om zichzelf te oriënteren in tijd en ruimte. Dit manifesteert zich onder meer in een praktijk van het dwalen, waarbij Jolien zich doorheen het landschap beweegt met een caravan als werk-, woon- en rijtuig.

Binnen de School van Gaasbeek is Jolien sinds kort werkzaam als architect. Tijdens de residentie gaat ze dan ook op zoek hoe ze de residentieplek tegelijk als kunstenaar kan benaderen en hoe dit onderzoek zich kan verhouden tot haar architectuurpraktijk.