De poort

Info  –  Het Gebouw  –  De poort  –  De Geschiedenis   –   De organisatie –  5 jaar dSvG –  De route


Een gebouw in een dorp …

In de voorbije jaren is de vroegere dorpsschool én het voormalig gemeentehuis een uitdagend en stimulerend project geworden. Verbeteringen moeten meerwaarde creëren. In 2017 en 2018 vonden een aantal verbouwingen plaats. Paul Robbrecht van architecten Robbrecht en Daem werd aangesproken en bereid gevonden om de hernieuwing van de speelplaats, de speelplaatsmuur, de speelplaats verlichting … en een nieuwe schoolpoort te ontwerpen. Samen met de gemeente Lennik werden de werken uitgevoerd. Vandaag kan je genieten van de hernieuwde speelplaatsmuren en vooral de opvallende, zeer fijne volledig nieuwe speelplaats.

Ook het groen werd aangeplant met de steun van Ruisbroek Droomt. Langs de lange muur met de buur werd een strook laatbloeiende frambozen aangeplant. In september,, met het SeptemberFestival, zijn ze plukbaar. Tussen schoolgebouw en oud gemeentehuis werd een linde geplant. En let vooral op de delicate, zeer fijne plaatsing van de verlichting.

De gemeente Lennik investeerde niet alleen een mooi budget ook de technische ploegen van de gemeente Lennik voerden uit. Het sluitstuk is de nieuwe schoolpoort. Een uitzonderlijk ontwerp van Paul Robbrecht.

De schoolpoort wordt gefinancierd door privé partners op initiatief van Piet Vanthemsche en Piet Van Waeyenberge.

De School van Gaasbeek wil met de gemeente Lennik binnenkort verdere verbeteringen aanbrengen aan de gebouwen. Belangrijk daarbij is de zeer welgekomene steun die we kregen van de Vlaamse Regering, minister van cultuur Sven Gatz. Die investering zal volledig gaan naar de verbetering van de werkomstandigheden van de kunstenaars, residenten.

‘… een soort van dansen, schrijven, zingen en tekenen …’

“ Welche Urtechnik entwickelte sich an der Umfriedigung? Keine andere als die Kunst der Wandbereiter, das ist der Mattenflechter und Teppichwirker… das Flechtwerk… das eigentliche Wesen der Wand ”- Gotfried Semper (1851)

Reeds dertig jaar werkt Robbrecht en Daem architecten aan, in en met de gebouwde ruimte. Het brede oeuvre dat daarbij ontstond, laat een bijzondere interesse in het maken, in het ambachtelijke van de architectuurproductie lezen. Paul Robbrecht: “Architectuur gaat over het structureren van ruimte en tijd, van de natuur of van het stedelijke weefsel. Architectuur neemt afstand van abstractie en streeft naar een sensuele, fysieke, tactiele genoegdoening.” Het ambacht van de architectuur draait erom historische, picturale, tektonische en structurele technieken toe te passen, die geen kwestie zijn van uniek auteurschap maar van een innovatieve herinterpretatie en herwerking. Een kritische houding ten aanzien van standaardisatie en industriële productiemethodes, bewijst de diepgang van deze ambachtelijke focus tot in de concreetheid van de uitvoeringen.

Het ontwerp voor de nieuwe poort van De School van Gaasbeek, bevestigt deze kritische houding in de handeling van het weven. Een gebaar dat streeft naar openendedness en het hybride, naar het toelaten van het andere en veranderlijke. Geen omheining maar huid die De School als residentieplek een nieuw gezicht geeft; “In de vormgeving van de poort herken je een soort van dansen, schrijven, zingen en tekenen. Hier huizen kunstenaars.” Zichtbaar vanop het historisch dorpsplein, reikt haar bijzonder rijke voorgeschiedenis de hand naar een veelbelovende toekomst voor De School van Gaasbeek.