Partners

Partners

Het SeptemberFestival kan dankzij vele partners.

Marnixring, DEE Sound&Light, de Boerenmarkt, het Poëziecentrum, en de Gemeente Lennik.

Sinds 2018 steunt Marnix Ring Het land van Pajottenland jaarlijks de PoëzieZondag. In 2022 bevestigende ze de samenwerking voor de komende drie jaar.


Al elke editie van het SeptemberFestival sponsort DEE Sound&Light! Belangrijke partner om het publiek de best mogelijke klank te geven. We kunnen door deze samenwerking werken met het beste geluidsmateriaal dat vandaag voorhanden is. Graag citeren we even hoe ze zichzelf voorstellen: ‘Founded in 1987, DEE Sound & Light became a major player in the Belgian audio and lighting rental industry. We are a full-service production company dedicated to providing professional sound, light and video. We have the expertise to work with major artists and bands as well as concert halls. We supply equipment to festivals and international concert or theatre tours.’

https://www.dee.be/dee/

Al sinds 2016 is de zondag van het SeptemberFestival de PoëzieZondag. Telkens is dat met de steun van het PoëzieCentrum. Ook dit jaar weer. Dankzij deze partner kunnen we deze namiddag zo uitzonderlijk maken. Maar niet alleen dat, De School van Gaasbeek wil hierdoor ook graag het dagdagelijks gedreven werk van het PoëzieCentrum onder de aandacht brengen. Hun missie is: ‘Wij zorgen voor de knowhow op het vlak van poëzie. Wij brengen poëzie constant onder de aandacht. Wij koesteren, gespreid over heel Vlaanderen en Nederland, grote en kleine initiatieven, partners en organisaties die poëzie uitdragen en lezers die willen kennismaken met of zich verder verdiepen in poëzie.’. Het SeptemberFestival is zo’n partner.

www.poeziecentrum.be/

De Boerenmarkt in Gaasbeek bestaat al meer dan dertig jaar. Eén van de oudste van het land.  De boerenmarkt is een markt waar boeren voor eigen rekening uitsluitend eigen geproduceerde goederen rechtstreeks aan de verbruiker aanbieden tegen vooraf bepaalde prijzen. Met het SeptemberFestival is er op zaterdag uiteraard ook een boerenmarkt om 15.00. Zij bieden extra streekproducten aan.

Lees meer: https://www.boerenmarkt-gaasbeek.be/over-ons/

De Gemeente Lennik zit als partner in zowat alles wat ‘De School van Gaasbeek’ en het SeptemberFestival doen. Er is de gemeentelijke infrastructuur, er zijn de werken aan gebouw en speelplaats, er is de logistieke steun voor het SeptemberFestival. In augustus 2018 heeft de Gemeente Lennik haar engagement voor ‘De School van Gaasbeek’ verlengd! Vanaf 2022 subsidieert de gemeente Lennik ‘De School van Gaasbeek’ met een jaarlijkse toelage.

www.lennik.be

Nog partners van De School van Gaasbeek