EgmontLezing: Brigitte Herremans

Tegen het uitwissen: Kunst als reddingsboei

‘Tijdens gewelddadige conflicten zoals de oorlog in Syrië en Palestina, lijkt kunst zelden een centrale plaats te spelen. Toch zijn artistieke praktijken van wezenlijk belang in situaties van onbevattelijk leed, zowel voor makers als voor het publiek. Kunst is essentieel om ervaringen van slachtoffers te verbeelden, de menselijke conditie beter te begrijpen en de herinnering aan onrecht levendig te houden. Kunst kan een reddingsboei zijn voor mensen die geconfronteerd worden met grootschalig onrecht: het laat verdrukten toe om te getuigen, hun eenzaamheid te doorbreken en verzet tegen onrecht aan te wakkeren. Ook maken artistieke praktijken het mogelijk voor toeschouwers om een sprong in andere, verre werelden te maken.’

Brigitte Herremans over haar EgmontLezing.

In deze lezing belicht Brigitte Herremans het potentieel van artistieke praktijken in Syrië en Palestina, en met name literatuur, om het uitwissen van ervaringen van onrecht tegen te gaan. Verhalen kunnen werelden herscheppen, ze brengen onbekende levens aan de oppervlakte en bieden een tegenwicht tegen onverschilligheid en moedeloosheid.