5 jaar dSvG

Info  –  Het Gebouw  –  De poort  –  De Geschiedenis   –   De organisatie –  5 jaar dSvG –  De route

Al vijf jaar De School van Gaasbeek

In 2014 kon de toen nieuwe vereniging ‘De School van Gaasbeek. Platform voor Creatie en Residentie’ haar overeenkomst afsluiten met de Gemeente Lennik. Een jaar voordien deden we het voorstel aan de burgemeester en schepenen om de vroegere dorpsschool en voormalig gemeentehuis van Gaasbeek te herbestemmen. Hun engagement en enthousiasme was er meteen. Overeengekomen werd om 5 jaar, dus tot en met 2018, het project te starten, te ontwikkelen en gezicht te geven. Vandaag ligt er een verlenging voor onbepaalde duur van de overeenkomst op de tafel.

En op 5 jaar gebeurt veel. De gemeente Lennik maakte in 2014 de lokalen, de appartementen, de klaslokalen en bijhorende ruimten instap klaar. Een werking kon starten.

Vandaag worden de werklokalen druk gebruikt. Kunstenaars, jonge kunstenaars, uit de dans, het theater, de muziek, de beeldende kunst, de literatuur, … vullen de ruimten! Tot op de dag van vandaag zijn dat er al in totaal 135! Hun namen leest hier! Ze komen uit alle hoeken en van alle kanten van de wereld. Die residenties blijven de essentie van ons werk.

‘De School van Gaasbeek’ werkt nauw samen met MuseumCultuur Strombeek/Gent (een samenwerkingsverband rond actuele kunst tussen SMAK en het CC Strombeek Bever). Zij nodigen per jaar twee kunstenaars uit om een lange residentie te nemen in ‘De School van Gaasbeek’. De dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker PARTS geeft haar studenten regelmatig de gelegenheid om in Gaasbeek langdurig te komen werken. Enkele studenten van de kunstscholen KASK (Gent) en de Toneelschool Maastricht maken gebruik van de werkruimten. Daarnaast gaat ‘De School van Gaasbeek’ selectief in op vragen voor residenties. Dit alles verklaart dat het er nogal druk is.

Nu al drie jaar na elkaar organiseren ‘De Vrienden van De School van Gaasbeek het ZomerConcert. De Vrienden kwamen er mede door Piet Van Waeyenberge voorzitter van de ‘vrienden’. Het ZomerConcert in het kerkje van Gaasbeek zijn warme momenten waar we de vrienden een uitzonderlijk concert kunnen aanbieden. In 2016 was dat met Jos van Immerseel, in 2017 met Jos van Immerseel en Ayako Ito. En dit jaar kunnen de vrienden genieten van BLindman [sax] & Eric Sleichim. Na drie jaar zijn we al met 235 vrienden. De financiële steun van al die vrienden die ‘De School van Gaasbeek’ hierdoor kan samenbrengen is één van de pijlers geworden om de werking sowieso mogelijk te maken. Maar naast het optreden zelf en de steun is het ZomerConcert telkens een aangenaam samenzijn én een moment van ontmoeting.

Met het jaarlijks SeptemberFestival is ‘De School van Gaasbeek’ het meest zichtbaar. In 2018 kennen we op 7, 8 en 9 september al de 5de editie. In het festival brengen we jonge talenten, meestal residenten uit het jaar, samen met ervaren grote namen uit de wereld van de kunsten. Voor het SeptemberFestival 2018 komt er, naast heel wat jong talent, zeker al Chris Lomme en Viviane De Muynck. Grote dames van ons theater voor het eerst samen op een podium. Tijdens elke editie van het SeptemberFestival is er de PoëzieZondag samengesteld door Sigrid Bousset. Zo kwamen al de grootste dichters en dichteressen uit ons land naar Gaasbeek. Dat is 2018 niet anders met op zondagnamiddag 9 september Paul Bogaert, Inge Braeckman, Charles Ducal, Peter Holvoet Hanssen en Jan Vanriet.

Het volledige programma van het SeptemberFestival 2018 zal volledig bekend zijn ten laatste op 1 augustus. Sinds dit jaar werken we met SeptemberFestival met een belangrijke partner. De afdeling Pajottenland van De Orde van den Prince steunt het SeptemberFestival cruciaal. Hun voorzitter Piet Vanthemsche en hun leden maken kunst en cultuur in de regio mee mogelijk.

In die jaren, en voor de komende jaren, is het gebouw zelf – de vroegere dorpsschool én het voormalig gemeentehuis – een uitdagend en stimulerend project geworden. Verbeteringen moeten meerwaarde creëren. Paul Robbrecht van architecten Robbrecht-Daem werd aangesproken en bereid gevonden om de hernieuwing van de speelplaats, de speelplaatsmuur, de speelplaats verlichting … en een nieuwe schoolpoort te ontwerpen. Samen met de gemeente Lennik werden de werken uitgevoerd. Vandaag kan je genieten van de hernieuwde speelplaatsmuren en vooral de opvallende, zeer fijne volledig nieuwe speelplaats. Ook het groen werd aangeplant en de delicate, zeer fijne plaatsing van de verlichting is klaar. De gemeente Lennik investeerde niet alleen een mooi budget ook de technische ploegen van de gemeente Lennik voerden uit. Het blijft aangenaam om de medewerkers van de gemeentelijke diensten extra gemotiveerd te weten om aan uitzonderlijke en mooie dingen te werken. Het sluitstuk wordt de volledig nieuwe schoolpoort. Een uitzonderlijk ontwerp van Paul Robbrecht. Nog dit jaar zal de nieuwe poort geplaatst worden. Een architecturaal meesterwerk zal vanaf dan de school en het dorpsplein van Gaasbeek verrijken. De schoolpoort kunnen we financieren met de steun van privépartners. Alle details daarover bezorgen we jullie bij de plechtige opening waarop zeker al de vrienden zullen uitgenodigd worden.

De School van Gaasbeek wil met de gemeente Lennik binnenkort verdere verbeteringen aanbrengen aan de gebouwen. Belangrijk daarbij is de zeer welgekomene steun die we kregen van minister van cultuur Sven Gatz. De gehele verbetering en de architecturale meerwaarde die we kunnen realiseren wordt dus mogelijk door een unieke samenwerking van de vzw met de Gemeente Lennik, privé partners en de Vlaamse Overheid.

In navolging van een akkoord om de culturele bevoegdheden van de provincies over te dragen aan steden en de Vlaamse overheid steunt de minister van Cultuur Sven Gatz vanaf 2018 ook de werking van ‘De School van Gaasbeek’ met een subsidie.

Dus na vijf jaar kunnen we terugblikken op heel wat kunstenaars die in ‘De School van Gaasbeek’ resideerden en werkten. Binnenkort zullen er vijf edities van het SeptemberFestival in de analen staan. En konden we de ‘Vrienden van De School van Gaasbeek’ samenbrengen en hun drie ZomerConcerten aanbieden. En zijn we nu een werking aan het ontplooien met de steun van vele individuen, overheden, partners en vooral talloze kunstenaars.