SeptemberFestival 2017

SeptemberFestival 2017

INLEIDING PROGRAMMA

Vrijdag, 1 september

20:00 Drie uitzonderlijke danssolo’s

Zaterdag, 2 september

Tussen 14.00 en 19.00 presenteren residenten van ‘De School van Gaasbeek’ fragmenten uit hun werk waar ze in Gaasbeek onderzoek naar deden.

Het Ictus ensemble organiseert, onder leiding van Ictus voorman Tom Pauwels, twee workshops, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Iedereen kan deelnemen.

13.00 Workshop 1 ‘De Wijsheid van de Hand’

14.30 Na de workshop ‘De Wijsheid van de Hand’ volgt een 1st toonmoment.

16.00 Workshop 2 ‘De Wijsheid van de Hand’

18.00 Na de workshop ‘De Wijsheid van de Hand’ volgt een 2de toonmoment

15.00 De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Sint-Martens-Lennik en de wekelijkse Boerenmarkt.

20:00 Het Ictus ensemble met een wereldcreatie.

Liesa Van der Aa, componiste, zangeres en leading lady van de experimentele pop in ons land duikt samen met Tom Pauwels, huisgitarist   van Ictus, in de Amerikaanse rootsmuziek.

21:00 ‘Restanten’, teksten van Jan Fabre – Met Tiny Bertels, Gene Bervoets en Clara Cleymans.

Zondag, 3 september

PoëzieZondag met vijf uitgesproken vrouwelijke stemmen.

16.00 twee dichteressen des vaderlands…   Els Moors en Laurence Vielle

17.00 solo-ontmoeting met Maud Vanhauwaert, Joke Van Leeuwen of    Miriam Van hee

18.30 samen op het podium: Els Moors, Laurence Vielle, Maud Vanhauwaert, Joke Van Leeuwen, Miriam Van hee

Gedurende het hele SeptemberFestival

DE INVASIE, Leer de nieuwe generatie residenten van de Gaasbeekse school kennen.

Johannes Arnauts, Rachel Gruijters, Nele Keukelier, Telma Lannoo, Anna Luyten, Jolien Naeyaert, Steven Prengels, Arno Synaeve, Ymke Vansteenbrugge, Ezra Veldhuis, Maranne Walravens.

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

VAN HET

SEPTEMBERFESTIVAL 2017

Vrijdag 1 september 2017

20:30 

3 Danssolo’s 

Voor de eerste maal voor een publiek.

PARTS studente Maureen Bator (FR) danst haar eerste solo ‘Guten Abend, Herr Beethoven’

muziek: Ludwig van Beethoven, Piano sonata No. 4 in E-flat major Op. 7

Guten Abend, Herr Beethoven’ refereert naar wat we kennen als “The great conversation”. Het is een proces waarbij denkers refereren naar en bouwen op hun voorgangers en hun werk willen verfijnen. In deze solo, de denker is de danser en de voorganger is Beethoven.

Intimiteit in open lucht.

 Gabriel Schenker met ‘Pulse Constellations’.

Muziek: John McGuire, Pulse Music III …

a being racing into the future passes a being racing into the past, two footprints perpetually obliterating one another, toe to heel, heel, to toe. (Yeats, A Vision)

Voor Pulse Constellations vertrekt Gabriel Schenker van John McGuire’s elektronische compositie Pulse Music III uit 1978, een complex en veellagig muziekstuk gebaseerd op een auditief beeld van beweging in de ruimte.

Het stuk combineert verscheidene ritmes, tempo’s en melodieën in een reeks van 24 secties die onverwacht en abrupt in elkaar verweven worden. De kwaliteit van de geluiden, de volheid van de compositie en zijn constante verwarrende beweging in de ruimte geeft het werk een stellaire, kosmische kwaliteit.

In ‘Pulse Constellations’ deconstrueert en reconstrueert choreograaf en danser Gabriel Schenker het complexe web van lagen van het muziekstuk. Een caleidoscoop aan ritmes en coördinaties doorkruist zijn lichaam in overlappende tempo’s. De voorstelling onderzoekt de scheidingslijn tussen het wiskundige en het organische, de digitale precisie van elektronische muziek en de analoge impressie van dans, de grenzen tussen het dansbare en het hoorbare.

‘Pulse Constellations’ volgt de structuur van de compositie ‘Pulse Music III’. De choreografie splitst het muziekstuk op in kleinere onderdelen, volgt de flow en trekt melodische en ritmische lijnen door de visuele en auditieve ruimte.

Aangrijpend en wondermooi 

 Lisbeth Gruwez danst ‘Penelope’.

Deze internationaal gewaardeerde Vlaamse danseres behoort tot de unieke hedendaagse talenten. De solo die ze maakte op vraag van KVS om de 24 monologen van de Odyssee, door 24 acteurs gebracht, af te sluiten brengt ze uitzonderlijk voor Gaasbeek.

‘Zodra de verbale commotie van de 24 mannen die het verhaal vertellen van de Odyssee over het podium gewoed heeft danst Lisbeth Gruwez een woordeloos antwoord van de zuiverste eenvoud: gedurende twintig minuten tovert ze, dansend, alle buitenspel gezette vrouwen van de Odyssee, en biedt daarmee alle deze mannen van antwoord.

Lisbeth Gruwez wil een open einde aan Odysseus, door de verbale overvloed naar een non-verbaal punt te herleiden. No trickerio, No deceptio: ze gebruikt alleen haar eigen lichaam het wachten van Penelope te tonen. Zoals Lisbeth opmerkt, ‘Penelope wacht, vechtend met tijd en verlangen. Haar beweging is die van stilstand. ‘Dit vormt deze unieke combinatie van beweging en stilstand in de vorm van een spiraal: een figuur dat gelijktijdig beperkt en onbeperkt is. Haar doel is om tijd niet zo lineair te begrijpen, maar als circulair.

After all, ‘has there actually ever been an end to the cycle of violence that the Odyssey depicts?’ According to Lisbeth, this is the main question in the poem. She interprets it in its entirety as an eternal recurrence of (male) violence: a cycle of trial and error, of attack and relapse. In this interpretation, Penelope – and by extension women in general – are the symbol of commitment and reconciliation, while the male idiom of glory and heroism leads only to division. But a great many other women are also given a non-verbal voice in addition to the home-loving Penelope. Lisbeth tries to display both the femme fatale and the tomboy. The nymphs and the sirens, Calypso and Circe. She aims to magnify and bring out the most diverse aspects of being a woman that are contained within her body.

Immers, ‘is er ooit een einde gemaakt aan de kringloop van geweld die de Odyssee uitbeeldt?’ Volgens Lisbeth is dit de belangrijkste vraag in het gedicht. Zij interpreteert het in zijn geheel als een eeuwige herhaling van (mannelijk) geweld: een cyclus van trial and error, van aanval en terugval. In deze interpretatie zijn Penelope – en bijgevolg vrouwen in het algemeen – het symbool van toewijding en verzoening, terwijl het mannelijke idioom van glorie en helden slechts tot verdeling leidt. Maar ook veel andere vrouwen krijgen naast de home-loving Penelope ook een non-verbale stem. Lisbeth probeert zowel de femme fatale als de tomboy weer te geven. De nimfen en de sirenes, Calypso en Circe. Ze streeft naar het vergroten en uitbrengen van de meest uiteenlopende aspecten van een vrouw die in haar lichaam zit.

Zoals gebruikelijk doet ze dit alles onder begeleiding van Maarten Van Cauwenberghe, haar gevestigde partner bij Voetvolk, die muziek ontwikkelt die beide ondersteunt en solo uitpakt als een soort counterpoint. Samen zijn zij van plan om (kort) de tijd te verstevigen.

Zaterdag, 2 september

Tussen 14.00 en 19.00 presenteren residenten van De School van Gaasbeek fragmenten uit hun werk waar ze in Gaasbeek onderzoek naar deden. Ondermeer werk van Nele Vereecken, Evelien Van Bauwel, Cassiel Gaube, Maarten Vanden Abeele. Het gedetailleerd programma vanaf 20 augustus op de site of krijgt u de dag zelf ter plaatse.

Vanaf 13.00

Zelf optreden op het SeptemberFestival, het kan!

 De Wijsheid van de Hand

Het Ictus ensemble organiseert, onder leiding van Ictus voorman Tom Pauwels, twee workshops, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Iedereen kan deelnemen.

De drie Ictus fellows Ana Botelho, Kaja Farszky en Hanna Kölbel begeleiden een groep jonge en minder jonge vrijwilligers in de exploratie van een resem percussie-instrumenten. Elke deelnemer krijgt uiteindelijk één instrument toegewezen. Percussie is niet langer de kunst van het slaan maar van het voelen, het krassen en het wrijven.

Na de workshop volgt een toonmoment, als een vreemd ritueel, een processie van voorwerpen met elk hun eigen alfabet, dat oplost in muziek voor handen en tafels van Thierry de Mey.

13:00

De Wijsheid van de Hand, Workshop 1 ICTUS

14.30

Toonmoment ‘De Wijsheid van de Hand’

 16:00

De Wijsheid van de Hand, Workshop 2 ICTUS

18.00

Toonmoment ‘De Wijsheid van de Hand’

15.00

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Sint-Martens-Lennik ook minzaam genoemd “’t Beste Muziek van Sintemettes” speelt op het Gaasbeeks dorpsplein.

De wekelijkse Boerenmarkt op het dorpsplein van Gaasbeek zet streekproducten in de kijker.

20:00

Tom Pauwels en Liese Van der Aa – Een uniek duo op de scene én een wereldcreatie.

 Het Ictus ensemble met

American Lament (studio version), Christopher Trapani – wereldcreatie

Sweet Betsy from Pike, Eskimo Lullaby (2006), Larry Polansky

Voor stem, viool en gitaar

Two Folksong Distortions (2015), Christopher Trapani

Voor gitaar, viool, stem, loop-pedalen en live-elektronica

Een uniek duo op de scène: Liesa Van der Aa, componiste, zangeres en leading lady van de experimentele pop in ons land duikt samen met Tom Pauwels, huisgitarist van Ictus, in de Amerikaanse rootsmuziek.

Op het einde van de jaren 1920 – net na de grote overstroming en nog voor de Grote Depressie – rijzen in de Mississippi-delta opnamestudio’s als paddenstoelen uit de grond. Deze vruchtbare periode brengt een uniek blues- en countryrepertoire voort.

Componist Christopher Trapani verdiept zich sinds enkele jaren in deze muziek. Voor dit duoconcert schreef hij nieuw werk voor stem, viool, elektrische gitaar en effectpedalen waarin zijn microtonale obsessie zorgt voor vervreemding en vervorming van het origineel.

Naast deze creatie brengen zij composities van Larry Polansky voor stem en de zogenaamde ‘Lou Harrison National Just Intonation Resonator’ gitaar, een instrument in reine stemming.

21:00

Jan Fabre, drie acteurs bij valavond.

 Restanten, teksten van Jan Fabre

Met Tiny Bertels, Gene Bervoets en Clara Cleymans.

 Bij valavond, omringd door vuurkorven, lezen drie welbekende Vlaamse acteurs Restanten, poëtische droomteksten van Jan Fabre en een intiem verslag van zijn slapeloosheid. Een aantal ervan konden we horen tijdens Fabre ’s inmiddels legendarische theatermarathon Mount Olympus. In Gaasbeek brengen drie rasacteurs de integrale versie: 41 korte teksten, afwisselend gelezen door Tiny Bertels, Gene Bervoets en Clara Cleymans, als een bezwering van de nacht.

 Zondag, 3 september

PoëzieZondag met Vijf uitgesproken vrouwelijke stemmen.

 Voor de 3e editie van PoëzieZondag in Gaasbeek komen Els Moors – Maud Van Hauwaert  – Miriam Van hee – Joke Van Leeuwen – Laurence Vielle

 Voor de derde keer op rij ontvangt het SeptemberFestival op zondag een uitgelezen selectie dichters. Voor deze editie koos Sigrid Bousset vijf uitgesproken vrouwelijke stemmen van verschillende generaties. Wat hen bindt is niet alleen de kwaliteit van hun poëzie, maar ook een indrukwekkende podiumprésence. In de inmiddels erg gesmaakte nazomerse en informele sfeer van de School van Gaasbeek, krijgen ze vrij spel om het publiek te beroeren met ondermeer nieuw, ongepubliceerd werk. Komt hen zien en horen lezen!

16.00

Els Moors en Laurence Vielle

Op een stemmige zolder aan het dorpsplein maken we kennis met twee dichteressen des vaderlands… de Franstalige Laurence Vielle (2017) geeft binnenkort de fakkel door aan de Vlaamse Els Moors (2018). Ze trekken samen door het land en houden halt in Gaasbeek met een bijzonder programma.

17.00

solo-ontmoeting met Maud Van Hauwaert, Joke Van leeuwen of Miriam Van hee

Op een stemmige zolder, in een boomgaard of een klasje van de school, kunt u in een informele setting luisteren naar en spreken met 1 van deze dichteressen.

18.30 Op de speelplaats van de school met Els Moors, Laurence Vielle, Maud van Hauwaert, Joke Van Leeuwen, Miriam Van hee

 Het poëziecentrum is partner van het poëzieluik.  Sigrid Bousset stelde het programma samen.

Tijdens het hele SeptemberFestival

DE INVASIE, kunstenaars van diverse disciplines tonen hun werk in de lokalen van de school waar ze de voorbije maanden samen dachten en deden.

Leer de nieuwe generatie residenten van de Gaasbeekse school kennen.

Johannes Arnauts, Rachel Gruijters, Nele Keukelier, Telma Lannoo, Anna Luyten,  Jolien Naeyaert, Steven Prengels, Arno Synaeve, Ymke Vansteenbrugge, Ezra Veldhuis, Maranne Walravens

Het voorbije jaar was er een nieuw geluid te horen op de School van Gaasbeek. Onder het toeziend oog van Anna Luyten kwam er jong volk samen om te bouwen, spreken en schrijven en elkaar in en tijdens het maken te ontmoeten.

Ze zijn niet van de minsten: ze behaalden hun masterdiploma aan de grootste kunstacademies in ons land en in het buitenland. Hun werk werd nog tijdens hun studies opgepikt door internationale kunstinstellingen, befaamde festivals en musea. De weg naar de grote, hedendaagse podia ligt voor hun open.

Tijdens het SeptemberFestival tonen deze jonge makers werk en registraties van hun werkprocessen op verschillende plaatsen in en rond het schoolgebouw. Naast een driedaagse tentoonstelling (vrijdag- zaterdag- zondag 1/2/3 september open van 11 tot valavond), is er het unieke wei schilderen.

Wei schilderen

Elke dag van het festival kunt u de schilders vinden in de weiden rondom de school. Van vrijdag tot en met zondag, tussen 11 uur en het vallen van de avond, zullen verschillende van de nieuwe residenten deelnemen aan het Wei schilderen. In de oude, al te vaak verguisde traditie van het landelijk ‘en plein air’ schilderen trekken zij, gewapend met plooibare schildersezels en kroezen geus, het glooiend landschap in. Hier gaan zij allen op hun eigen manier de (zachte) confrontatie met het landschap aan. Tegelijkertijd zetten ze met hun lijf een romantisch en feeëriek tafereel voor u neer. Tijdens deze driedaagse zetten zij niet enkel hun eigen impressies en ervaringen in de verf, maar stellen ze zich ook de vraag hoe een maakproces er voor de buitenstaander uitziet of met de buitenstaander gedeeld kan worden.

Zaterdag 2/9 om 16u verlaten de schilders tijdelijk hun weide en trekken ze naar de tuin van de pastorie waar op dat moment het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei haar 20-jarig landschapshuwelijk viert.  Van 16u30 tot 17u bent u welkom op hun Salon d’Artistes waar zij met elkaar en het publiek in gesprek gaan.

Download de folder in PDF HIER

Tickets en reservaties HIER