Down the rabbit hole – Jukebox

down
the
rabbit
hole

met
Jukebox

Als een avontuurlijk trio buigen we ons over de muziek van vandaag. Welke muziek hebben we op dit moment nodig? Het kan elke keer anders zijn, afhankelijk van onze stemming, ons gezelschap, onze smaak. Daarom moeten we onze soundscape elke dag opnieuw remixen. In JUKEBOX hebben we de kans om een ​compositie ter plekke te maken, om de perfecte mixtape van het moment samen te stellen zoals een disc jockey.

Iedereen maakt deel uit van het spel: jij en al je buren in het publiek spelen het spel gezamenlijk en Down The Rabbit Hole komt met percussie, cello en klarinet en alles wat muziek kan maken. Zo ontdekken we samen met jou de mixtape van de dag.

Om een goede mix te maken, moeten onze oren heel wakker en gevoelig zijn voor kleine veranderingen – laten we ons de kleinste, zachtste geluiden voorstellen en horen die we kunnen produceren. Kan luisteren zo aangenaam zijn als het proeven van heerlijk voedsel? Wanneer begint het luisteren en de verbeelding van geluid? Nu ons oor en onze verbeeldingskracht zijn voorbereid en het spel al is begonnen, kun we starten met het collectief samenstellen van het lied van de dag. De regels van het spel zijn ook muziek: deze keer hoeven we niet te praten om beslissingen te nemen, met bewegingen, geluiden en tekens zal de mix van de dag ontstaan.

Het basismateriaal voor JUKEBOX is afkomstig van drie componisten, Thierry de Mey (musique de table, 1987) en David Helbich (Earpieces, 2015) die beide in België wonen en de Britse componist James Saunders (Alle dingen die we doen –  2017) die speciaal voor dit project samenwerkt met Down the Rabbit Hole en de werking van de interactie met het jonge publiek definieert. Het stuk van James Saunders is als een muzikaal materiaal uiterst op maat gemaakt en zal inspelen op de interesses van het publiek.

Laten we samengaan voor een geweldige JUKEBOX. Sluit je aan bij “Down The Rabbit Hole” en creëer mee een mix van groovy ritmes, originele volksmelodieën, radiozenders, soundscapes en je persoonlijke smaak van het moment.

—————

As an adventurous trio we are concerned about the music of today. What is the music that we need now, in this moment? It might be different every time, depending on our mood, our company, our taste. That’s why we have to remix our soundscape everyday anew. In JUKEBOX we have the chance to make an instant composition, to assemble the perfect mixtape of the moment like a disc jockey.

Everyone is part of the game: You and all your neighbors in the audience are playing the game collectively and Down The Rabbit Hole is coming with percussion, cello and clarinet and all that can make music to discover with you the mixtape of today.

In order to make a good mix our ears need to be very awake and sensitive for small changes –  let’s imagine and listen to the smallest, smoothest, softest sounds we can produce. Can listening be as pleasant as tasting delicious food? When does listening stop and imagination of sound start?

Now our ear and our imagination are prepared and the game already has started, you can start to build collectively the song of the day. The rules of the game are also music: this time we don’t need to talk to take decisions, with movements, sounds and signs the mix of the day will emerge.

The basic musical material for JUKEBOX derives from three composers, two of them are based in Belgium: Thierry de Mey (musique de table, 1987) and David Helbich (earpieces, 2015) and British composer James Saunders (all the things we make you do, 2017) who collaborates with Down the Rabbit Hole especially for this project, defining the functioning of interaction with the young audience. The piece by James Saunders is as a musical material extremely custom made and will respond to the audience’s interests.

Let’s fall Down the Rabbit Hole together for a great JUKEBOX – ….

Join Down The Rabbit Hole for JUKEBOX – a mix of groovy rhythms, original folk tunes, radio senders, soundscapes and your personal taste of the moment.

Contact

Filipa Botelho/clarinet
Hanna Kölbel/violoncello
Kaja Farszky/percussion

https://vimeo.com/243430026
downthe5abbithole@gmail.com
www.facebook.com/downthe5abbithole

DOWNLOAD PDF VERSION